Arbeidsrecht

Het werkterrein van onze sectie Arbeidsrecht bestrijkt het hele spectrum in de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer; van het begin van het dienstverband (toetsen of opstellen van arbeidscontracten) tot het einde daarvan (afvloeiingsregeling, individueel of collectief ontslag).

De sectie Arbeidsrecht behandelt zaken op het navolgende werkterrein:

  • Ontslagrecht
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Concurrentie- en relatiebedingen
  • Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen
  • (flexibele) Arbeids- en managementcontracten
  • Gelijke behandeling
  • Medezeggenschapsrecht
  • Overgang van onderneming
  • Vertrekregelingen
  • Ziekte- en vakantiewetgeving

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mr G.C.L van de Corput of Mr J.M.L. Gijzen

Terug naar de rechtsgebieden van Lexion.Algemene voorwaarden - Site: Kniest MultiMedia