Bestuursrecht

De sectie bestuursrecht geeft adviezen en voert procedures bij uw problemen met de overheid.
Er wordt geprocedeerd tot aan de hoogste bestuursrechters. Daarnaast behandelt de sectie civielrechtelijke problemen met de overheid, waarbij wordt geprocedeerd bij alle gerechtelijke instanties.

De sectie bestuursrecht behandelt zaken op het navolgende werkterrein:

  • Ruimtelijk ordeningsrecht (bestemmingsplannen, bouwvergunningen etc.)
  • Ontheffingen, streekplannen, planschade
  • Bouwrecht
  • Schadeverhaal op de overheid (Onrechtmatige overheidsdaad etc.)
  • Algemeen Bestuursrecht (bestuursdwang, subsidies, dwangsom)
  • Bezwaar en beroep

Terug naar de rechtsgebieden van Lexion.Algemene voorwaarden - Site: Kniest MultiMedia