Personen- en familierecht

Deze sectie heeft een ruime ervaring met alle familierechtelijke procedures.
Bij een echtscheiding wordt geadviseerd en, waar nodig, geprocedeerd over de verdeling van (gezamenlijke) eigendommen, alsmede over te treffen voorzieningen ten aanzien van de ouderlijke macht over de kinderen, alimentatie en het omgangsrecht. Ook voeren wij procedures ten behoeve van naamswijziging en staan wij minderjarigen of ouders bij in ondertoezichtstellingsprocedures.

Voor onze advocaten staat bij de behandeling van deze zaken een persoonlijke benadering van de individuele cliŽnt voorop.

De sectie familierecht behandelt zaken op het navolgende werkterrein:

 • Echtscheiding
 • Afwikkeling Huwelijkse Voorwaarden
 • Alimentatie (partner en/of kinderen)
 • BeŽindiging samenwoning of geregistreerd partnerschap
 • Mentorschap/ Bewind/ Curatele
 • Naamswijziging
 • Ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsing
 • Ouderlijke macht en omgangsregelingen
 • Samenlevingscontract
 • Verdeling Huwelijksgoederengemeenschap
 • Verrekenbedingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mr S.M.E. van Fraaijenhove of Mr J.M.L. Gijzen

Terug naar de rechtsgebieden van Lexion.Algemene voorwaarden - Site: Kniest MultiMedia