De advocaat arbeidsrecht van Lexion advocaten

Het werkterrein van onze advocaat arbeidsrecht bestrijkt het hele spectrum in de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer; van het begin van het dienstverband (toetsen of opstellen van arbeidscontracten) tot het einde daarvan (afvloeiingsregeling, individueel of collectief ontslag).

Onze werkwijze van onze advocaten kenmerken zich door juridische deskundigheid, resultaatgerichtheid, betrokkenheid en inlevingsvermogen, met een persoonlijke en informele aanpak.

Arbeidsrecht ontslag

Bij juridisch advies van onze advocaten over arbeidsrechtelijke kwesties moet U denken aan het opstellen van ontslagbrief, juridische schikken, concurrentie beding of een relatiebeding opmaken, opzegmogelijkheden voor een arbeidsovereenkomst, arbeidsrecht ontslag, fusies, het oplossen van arbeidsconflicten, aanvragen van ontslagvergunning, adviseren over proeftijd, arbeidsomstandigheden en arbeidscontracten, nul uren overeenkomsten, ziekteverzuim, ontslagvergoeding, aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen en meer.

De arbeidsrecht advocaat van het Advocatenkantoor Breda behandelt de juridische zaken op de navolgende werkterreinen;

- Ontslagrecht

- Arbeidsvoorwaarden
- Concurrentie- en relatiebedingen

- Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen
(flexibele)
- Arbeids- en managementcontracten

- Gelijke behandeling

- Medezeggenschapsrecht

- Overgang van onderneming

- Vertrekregelingen

- Ziekte- en vakantiewetgeving