De advocaat familierecht van Lexion Advocaten

Advocatenkantoor Breda heeft gespecialiseerde advocaten voor Personen- en familierecht. Deze advocaten hebben een ruime ervaring met alle familierechtelijke procedures.

Echtscheidingen

Bij een echtscheiding wordt door de echtscheidingsadvocaat geadviseerd en, waar nodig, geprocedeerd over de verdeling van (gezamenlijke) eigendommen, alsmede over te treffen voorzieningen ten aanzien van de ouderlijke macht over de kinderen, alimentatie en het omgangsrecht. Ook voerende de advocaten van Advocatenbureau Breda juridische procedures ten behoeve van naamswijziging en staan zij minderjarigen of ouders bij in ondertoezichtstellingprocedures.

Voor onze advocaten staat bij de behandeling van deze zaken een persoonlijke benadering van de individuele cliënt voorop. Zij helpen uw leven weer op te rit te krijgen met persoonlijk en deskundig advies voor echtscheiding door overspel, bij echtscheiding aanvragen, bij een echtscheiding onderlinge toestemming procedure, bij een echtscheiding onherstelbare ontwrichting en echtscheiding en eigen woning.

Onze familierecht advocaten behandelen naast echtscheidingen nog de volgende juridische zaken:
 • Echtscheiding
 • Afwikkeling Huwelijkse Voorwaarden
 • Alimentatie (partner en/of kinderen)
 • Beëindiging samenwoning of geregistreerd partnerschap
 • Mentorschap/ Bewind/ Curatele
 • Naamswijziging
 • Ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsing
 • Ouderlijke macht en omgangsregelingen
 • Samenlevingscontract
 • Verdeling Huwelijksgoederengemeenschap
 • Verrekenbedingen